ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι Χρήσης, τους οποίους καλείται να αποδεχτεί ο καταναλωτής στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση (ενδεικτικά: Νόμος 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ο παρών διαδικτυακός τόπος με όνομα imagecopy.gr έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση με τα εξής στοιχεία: Μπελέγρη Σοφία του Ευαγγέλου, ΑΦΜ: 074154095, ΔΟΥ: Ηλιούπολης, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 62513903000, Διεύθυνση επιχείρησης: Ραγκαβή 35, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ.: 2109911950, e-mail επικοινωνίας: [email protected] για την πραγματοποίηση εξ αποστάσεως διαδικτυακών παραγγελιών και τη διαδραστική επικοινωνία των επισκεπτών με την επιχείρηση.

Ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής του για τήρηση της νομοθεσίας.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην άνω ιστοσελίδα www.imagecopy.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.imagecopy.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο.

 

Προστασία Προσωπικών Στοιχείων

Η www.imagecopy.gr έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης [link Privacy], πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Ευθύνη Χρήστη

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων (Privacy) και, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο – ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά)μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας.

 

Προϊόντα

Τα προϊόντα που πωλούνται στο www.imagecopy.gr προσαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πελάτη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τιμές είναι έγκυρες, εκτός εάν υπόκεινται σε τυπογραφικό λάθος.

Περιεχόμενο των αρχείων

Το www.imagecopy.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για τη χρήση των παραδοθέντων προϊόντων. Το www.imagecopy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλες τις παραγγελίες που κρίνει ότι παραβαίνουν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία της εικόνας των φυσικών και νομικών προσώπων. Ομοίως, οποιοδήποτε μήνυμα ή έγγραφο, το οποίο έχει πορνογραφικό χαρακτήρα, ή υποστηρίζει τα ναρκωτικά είτε παραβιάζει προδήλως την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τους κανονισμούς, απορρίπτεται από το www.imagecopy.gr.

Αν το www.imagecopy.gr αρνείται την παραγγελία για λόγους περιεχομένου, αναλαμβάνει να το κοινοποιήσει στον ενδιαφερόμενο πελάτη μέσω e-mail. Το www.imagecopy.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για τα έγγραφα ή αρχεία που του έχουν ανατεθεί, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς για οποιοδήποτε λόγο.

 

Χρώμα και αξιοπιστία του

Η διαδικασία της παραγωγής – εκτύπωσης, στην περίπτωση που γίνεται με τη χρήση αρχείων που παρέχονται από τον πελάτη, δεν περιλαμβάνει προαιρετική χρωματική διόρθωση, από την πλευρά του www.imagecopy.gr. Οι αποχρώσεις μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη διαδικασία εκτύπωσης. Μπορούν να υπάρξουν σημαντικές διακυμάνσεις στην σκιά και στο χρώμα, ανάμεσα σε αυτό που ο πελάτης βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή ή της εκτύπωσης με χρήση τoυ προσωπικού του υπολογιστή και της παραγωγής – εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας τις διαδικασίες μας. Η χρωματική ακρίβεια (π.χ. ΡΑΝΤΟΝΕ) δεν είναι εγγυημένη. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει αμφιβολία σχετικά με το χρωματικό αποτέλεσμα κατά την παραγωγή του προϊόντος από δικό του αρχείο, μπορεί να αιτηθεί για ένα δείγμα. Με τον ίδιο τρόπο, η χρήση αρχείων που παρέχονται από το www.imagecopy.gr, μπορούν να έχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αυτό που ο πελάτης βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή ή της εκτύπωσης με χρήση τoυ προσωπικού του υπολογιστή. Αν ο πελάτης έχει μια συγκεκριμένη χρωματική απαίτηση, τότε δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μας.

 

Αρχεία εικόνας

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί ότι η εκτύπωση με χρήση του αρχείου που παρέχεται από τον πελάτη, προϋποθέτει ένα ελάχιστο επίπεδο μεγέθους (αριθμός pixels), ανάλογα με το μέγεθος της εκτύπωσης που ζητήθηκε.

Κατά περίπτωση, πρέπει να επισημαίνεται εάν το αρχείο δεν διαθέτει την αναγκαία ανάλυση για τη βέλτιστη εκτύπωση στην επιλεγμένη μορφή. Κανένα παράπονο δεν γίνεται δεκτό, σε περίπτωση μέτριας ποιότητας εκτύπωσης (έλλειψη ευκρίνειας, pixel στην εικόνα, κ.λπ.), εάν ορισμός δεν είναι συμβατός με τη μορφή παραγγελίας.

 

Τιμή

Οι τιμές που εμφανίζονται στο IMAGECOPY για καθένα από τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτό είναι καθαρές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται χωριστά. Το www.imagecopy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις τιμές του σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Τα έξοδα αποστολής για την υπηρεσία ή τα προϊόντα, υπολογίζεται σύμφωνα με αξία της παραγγελίας, τη μέθοδο πληρωμής και τον τόπο παράδοσης.

 

Πληρωμές

Η τιμή των προϊόντων και τα έξοδα αποστολής θα καταβληθούν κατά την ημερομηνία παράδοσης, σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή (πληρωμή κατά την παράδοση) ή μέσω πληρωμής σε σταθερό λογαριασμό τραπέζης. Το www.imagecopy.gr διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει, με την μέθοδο της επιλογής του, την ταυτότητα και την αλήθεια της παραγγελίας. Επιπλέον, το www.imagecopy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί όλες τις παραγγελίες ενός πελάτη με τον οποίο υπάρχει διαφορά σε εξέλιξη ή αμφιβολία για την ειλικρίνεια της παραγγελίας. Ο πελάτης είναι συμβατικά υπεύθυνος για όλες τις παραγγελίες του στο www.imagecopy.gr.

 

Παράδοση παραγγελίας

Το www.imagecopy.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραδώσει τις παραγγελίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα του, μόλις η παραγγελία έχει επικυρωθεί από τον πελάτη, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από τον πελάτη, όπου ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει το προϊόν. Ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που αδυνατεί να παραδώσει το προϊόν, λόγω σφαλμάτων στα στοιχεία παράδοσης όπως όνομα και διεύθυνση.

Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στον πελάτη με τη μέθοδο που επέλεξε ο ίδιος. Το κόστος μεταφοράς, κατά περίπτωση, πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη. Το κόστος μεταφοράς αναγράφεται στην διάρκεια της παραγγελίας. Όταν η παραγγελία παραδίδεται, ο πελάτης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την κατάσταση του συσκευασμένου προϊόντος και να εκφράσει τις τυχόν επιφυλάξεις του προϊόντα ή έχουν υποστεί ζημιά. Τυχόν καταγγελίες σχετικά με προϊόντα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά κατά την παράδοση, πρέπει να γίνει εντός τριών ημερών, εξαιρουμένων των αργιών, από την παραλαβή της παραγγελίας.

 

Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων μας είναι από 24 ώρες έως 5 εργάσιμες μέρες.

 

Πολιτική Ακυρώσεων

Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος – Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 210 9911950 από σταθερό και από κινητό.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Μετά την παραλαβή του προϊόντος – Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα σας για υπαναχώρηση εντός 14 ημερολογιακών ημερών

 

Επιστροφές – Αλλαγές
Το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας παράγονται ως ειδική παραγγελία κατ’ αίτηση του πελάτη σε διαφορετικές διαστάσεις, διαφορετικές αποχρώσεις, και διαφορετικές κατευθύνσεις, και ορισμένα σχέδια περιέχουν την δυνατότητα να γράψετε το όνομα που θέλετε. Για τους παραπάνω λόγους τα προϊόντα αυτά δεν δύναται να επιστραφούν για κανένα λόγο. Συγκεκριμένα οποιοδήποτε προϊόν έχει περισσότερες από 1 επιλογές π.χ. αλλαγή χρώματος , επιλογή διάστασης , επιλογή κατεύθυνσης δεν δύναται προς επιστροφή. Τα χρώματα που εμφανίζονται στα προϊόντα είναι ενδεικτικά και μπορεί να έχουν μια μικρή απόκλιση με τα πραγματικά λόγο διαφορετικών ρυθμίσεων σε κάθε οθόνη. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που παραλάβατε εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα από την ημέρα που το παραλάβατε, χωρίς κανένα απολύτως κόστος πλην των εξόδων επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός των 14 ημερών είναι: Να μην έχει χρησιμοποιηθεί το προϊόν και όλα τα είδη να επιστραφούν στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκαν χωρίς φθορές, χωρίς κανένα ελάττωμα (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), πλήρη και εντός της συσκευασίας τους.