Διεύθυνση: ΡΑΓΚΑΒΗ 35 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Τ.Κ. 163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Τηλ: 2109911950
Email: [email protected]